Naxi Nacional

Radio Max Čoka impresum

Društvo za telekomunikacije, trgovinu i usluge ASTERIAS DOO, Prvomajska 103/62 Subotica, 24000 Subotica, Srbija

Direktor, glavni i odgovorni urednik Alen Marić

Izvršavanje obaveza koje Radio Max Čoka ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim akatima donetim u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije.

Registarski broj medija: (RA000067)

Kontakt

Sedište Maršala Tita 2, Čoka
Studio (+381) 230 306603
Marketing (+381) 65 5510661
Elektronska pošta radiomaxcoka@mts.rs